Pētījums ar projekta numuru - 1.2.1.1/16/A/004 tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences

centra ietvaros. Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;

  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;

  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

 • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. septembra līdz 2018.gada 31. decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

Pateicamies ERAF, kura līdzfinansētā projekta ietvaros uzņēmumam tika izveidota jauna ražošanas līnija, izstrādāti un testēti jauni produkti, kuru ražošanā tiek pielietota koekstrūzijas metode.

Viens no tiem ir zivju bumbiņu uzkodas “Fish Bites”, kas šobrīd jau tiek eksportētas.

 

Kā arī šī projekta ietvaros, ar ERAF līdzfinansējumu un sadarbībā ar Kaļiņingradas institūtu Atlant-NIRO, uzņēmums veic pētījumus par "Ražošanā esošo blakusproduktu izmantošana citu produktu ražošanā ar noteiktu derīguma termiņu", ar nolūku paplašināt savu produktu klāstu ar vairāku veidu pastētēm un vairāka veida zivju terīnēm 

(franču: terrine).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now